Oznamy

Informácia pre rodičov v súvislosti s núdzovým režimom pre komunitné šírenie koronavírusu COVID-19

 

Pre zachovanie základnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách primárnych pediatrov je nevyhnutné upraviť režim v ambulanciách tak, aby nebol ohrozený personál ambulancií ako aj prichádzajúci pacienti.

Núdzový režim je podmienený epidemiologickou situáciou a nedostatkom primeraných ochranných prostriedkov, ktoré by chránili zdravotníkov pred infekciou. V prípade, že budú dostupné, usmernenia sa môžu zmeniť.

Postup pre všetkých rodičov a pacientov je nasledovný:

1.      Všetci bez výnimky v prípade ťažkostí dieťaťa alebo otázok telefonovať na číslo. 0905 655 619, 037/652 1791 .Bez predchádzajúcej dohody nebudete môcť vojsť do čakárne.

2.      Po krátkom vysvetlení ťažkostí Vám položíme nasledujúce otázky:

·           máte vy alebo vaše dieťa príznaky respiračnej infekcie?

·           máte vy alebo vaše dieťa alebo iná blízka osoba cestovateľskú anamnézu? (za rizikové krajiny sa považujú VŠETKY krajiny).

·           ste vy alebo vaše dieťa  v nariadenej karanténe?

3.      Podľa zistených skutočností určíme ďalší postup.

4.      Ak nemáte podozrenie na infekciu koronavírusom, a dieťa vykazuje mierne príznaky ako je nádcha, vlhký kašeľ, mierna teplota pod 38 stupňov, hnačka – dieťa doma liečte, a volajte len pri zhoršení.

5.      Ak máte dlhotrvajúci problém, ako pobolievanie brucha, kožné problémy alebo problémy napríklad so stolicou bez akútneho zhoršenia, odložte žiadosť o vyšetrenie podľa stavu dieťaťa po skončení núdzového režimu

6.      Ak potrebujete lieky, predpisované špecialistami, prednostne požiadajte o e-recept Vašich odborných lekárov, ak to nepôjde, kontaktujte nás telefonicky/cez e-časenku

7.      Všetky ostatné lieky budú vystavované výlučne elektronicky

8.      Nevystavujeme žiadne potvrdenia o zdravotnom stave, ani iné potvrdenia

9.      V týždni od 16.3. nebudeme vykonávať preventívne prehliadky ani poradne. Budeme sa snažiť skonzultovať zdravotný stav detí telefonicky.

10.   OČR pre deti do 10 rokov (desiate narodeniny) si vybavujete Vy priamo cez Sociálnu poisťovňu. OČR pre deti 10 rokov + 1 deň vystavujeme my v ambulancii – telefonicky vypíšeme tlačivo a potom posielame hromadne do Sociálnej poisťovne na konci mesiaca – neprichádzajte po tlačivá do ambulancie – nebudeme ich vydávať osobne!!

11.   Ak sa náhle zhorší zdravotný stav dieťaťa a je po ordinačných hodinách, a máte podozrenie na infekciu COVID-19, volajte 155.

12.   Ak potrebujete súrnu konzultáciu ohľadne zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa, u ktorého nemáte podozrenie na infekciu COVID-19, môžete nás kontaktovať na našom telefónnom čísle v pracovné dni až do 18:00 a cez víkend od 10:00 – 16:00. Tento ústretový krok robíme pre odľahčenie záchranných zdravotných zložiek. Prosíme, aby ste túto možnosť využívali zodpovedne a ohľaduplne.

Naďalej platia predchádzajúce odporúčania:

Ak ste vy, rodičia, s Vaším dieťaťom alebo bez neho, boli v zahraničí alebo ste boli v kontakte s osobami s potvrdenou alebo pravdepodobnou infekciou koronavírusom, telefonicky informujte svojho primárneho pediatra a zostaňte dobrovoľne doma v domácej izolácii najmenej 14 dní od poslednej možnej expozície.

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované a má príznaky ochorenia, nikdy ho neprivádzajte do ambulancie primárneho pediatra. Telefonicky lekára kontaktujte, prípadne kontaktujte nepretržitú linku Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pri zlom stave linku 155..

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, zabráňte kontaktu Vášho dieťaťa s inými osobami, nechoďte von a necestujte. Oddeľte svoje dieťa od ostatných členov rodiny, do samostatnej izby, ak je to možné, vyčleňte samostatnú kúpeľňu. Obmedzte tiež kontakt dieťaťa s domácimi zvieratami, pretože nie sú spoľahlivé dáta o prenose vírusu na zvieratá. Podľa možností dbajte, aby dieťa s možnou infekciou nosilo rúško, ak to nie je možné, chráňte pri nevyhnutnom kontakte ostatných členov rodiny rúškom.

Opakovane doma čistite povrchy predmetov alkoholovými roztokmi s obsahom alkoholu najmenej 60% alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, tiež hračky a iné predmety, ktoré prichádzajú do styku s deťmi.

Ak má Vaše dieťa príznaky choroby – má teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti hrdla, hlavy, nechajte ho v domácom ošetrení po úplné vyzdravenie. Nepoužívajte lieky – hlavne antibiotiká – bez odporúčania pediatra.

Ak Vaše dieťa kašle alebo kýcha, naučte ho zakrývať si ústa papierovou vreckovkou alebo schovať si nos a ústa do ramena alebo lakťovej jamky (nezakrývať si ruky a nos dlaňou).

Ak ste Vy, rodičia, chorí s príznakmi chrípke-podobnej infekcie, noste doma rúško na tvár. Po použití opatrne zahoďte rúško do uzatvorenej smetnej nádoby.

Umývajte sebe i dieťaťu často ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, prípadne používajte dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60% alkoholu. Nechytajte si neumytými rukami svoj nos, ústa a oči, a podobne učte svoje deti. Vyhýbajte sa zdieľaniu riadu, pohárov, šálok, príboru, uterákov a posteľnej bielizne s ostatnými členmi domácnosti a so zvieratami.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lekárska pohotovostná služba pre deti  od 1.7.2018

Ambulantná pohotovostná služba Nitra,Špitálska 13 v budove lekárne DAMI
Tel.č.: 037 654 5294

pracovné dni 16,00-22 hod.
sobota, nedeľa, sviatok 7,00- 22  hod.              

Od 22,00-7,00 hod. urgentné stavy vybavia na Detskej klinike FN Nitra,Špitálska č.6 za poplatok 10 Eur.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.