CENNÍK

 

lekárskych výkonov, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami, platný od 1.4.2015 na základe novely zákona č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov schválený NR SR dňa 11.3.2015.

 

 

 

1

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla

25

Eur

2

Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na nosenie zbrane

25

Eur

3

Vystavenie zdravotného preukazu

10

Eur

4

Predĺženie zdravotného preukazu

5

Eur

5

Prepichnutie ušníc

15

Eur

6

Potvrdenie o zdravotnom stave na brigády

5

Eur

7

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa do detského tábora

3

Eur

8

Potvrdenie o zdravotnom stave pre športové kluby

10

Eur

9

Potvrdenie o zdravotnom stave na zaradenie dieťaťa do jaslí a MŠ

3

Eur

10

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa pre jasle a MŠ po chorobe

2

Eur

11

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa na dočasné vyradenie  z kolektívneho zariadenia

2

Eur

12

Vystavenie tlačiva „Hlásenie o úraze“ pre komerčné poisťovne

10

Eur

13

Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

10

Eur

14

Potvrdenie o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania

10

Eur

15

Potvrdenie o spôsobilosti na stredoškolské štúdium

2

Eur

16

Potvrdenie o spôsobilosti na vysokoškolské štúdium

2

Eur

17

Výpis zo zdravotnej dokumentácie pred cestou do zahraničia v slovenčine

10

Eur

18

Vyhotovenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť rodiča /pre súdne konanie, bytové otázky/

10

Eur

19

Vyšetrenie zahraničného pacienta mimo EU

50

Eur

20

Preventívna prehliadka na vyžiadanie mimo jednotlivých preventívnych prehliadok

20

Eur

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.