Naše služby

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie do 26 rokov. Naše služby zahŕňajú:

 • Liečebná starostlivosť:
  • na základe symptómov lekár určuje, ktoré ochorenia môže liečiť sám, ktoré vyžadujú špecializované konziliárne vyšetrenie, dispenzarizáciu aj u špecialistu, ktoré je nutné hospitalizovať a zabezpečuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť u dieťaťa alebo mladistvého po hospitalizácii.
 • Preventívna starostlivosť:
  • Preventívne prehliadky u detí do 15 rokov  - komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom. V termínoch jednotlivých preventívnych prehliadok sa vykonáva aj pravidelné povinné očkovanie.
   Periodicita
   1. deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku, z toho najmenej tri do troch mesiacov.
   2. jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov
   3. jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov do 15 rokov raz za dva roky.
  • Preventívna starostlivosť o dorast 15 - 26 rokov– komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrola stavu očkovaní, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrola hmotnosti vrátane rád a dokumentácie, laboratórne vyšetrenia.
   Periodicitaraz za dva roky, v prípade darcov krvi a handicapovaných pacientov, jedenkrát ročne.
   Lekár vykonáva plošný vakcinačný program schválený v SR.
 • Návštevná služba:
  • Po ordinácii návštevná služba v teréne u chorých detí, ktoré sa vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu nemôžu dostaviť do ambulancie. Je nutná telefonická výzva počas ordinačných hodín.
 • Nadštandardné služby:
  • CRP vyšetrenie ako infekčný parameter pri diagnostickom rozhodovaní či sa jedná o vírusovú alebo bakteriálnu infekciu z kvapky kri dietaťa s výsledkom do 4 minút. Výsledok odhalí či je nutná antibiotická liečba.  
  • Nadštandardné očkovaniažltačka typu A, Meningitída C, Pneumokokové infekcie, Kliešťová encefalitída, rotavírusové hnačky u malých detí, očkovanie proti rakovine krčku maternice, očkovanie proti ovčím kiahňam (varicella)

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.