Vitajte v našej ambulancii.Prijímame nových pacientov po vzájomnej dohode.

                                            O  Z  N  A  M.

Oznamujem Vám ,že od 1.10.2020 platí na Slovensku núdzový stav pre  druhú vlnu

pandémie COVID 19.Z tohto dôvodu je nutné pred každým vyšetrením sa vopred

telefonicky objednať na telef.čísle  037/6521791,0905 655619 kedy Vám určíme termín

a čas vyšetrenia.Prosím o dodržiavania termínu stanoveného vyšetrenia,lebo si pacientov

plánujeme a môže sa stať,že sa Vám posunie vyšetrenie na konci pracovnej doby.

Vyšetrenia si plánujeme z dôvodov prísnych protiepidemiolog.opatrení pre COVID 19,

aby ste sa v čakárni nezhromažďovali a predišli prípadným kontaktom s osobami

chorými na  COVID 19.Prosím o diciplinovanosť ,dodrživania nosenia rúšok,odstup

2 metrov od seba,dezinfekcia rúk!  Hláste nám každý kontakt s infikovanou osobou,

nariadenie karantény,uzavretie MŠ,ZŠ.  Verím,že spoločnými silami dokážeme zvládnuť

túto pandémiu a vrátime sa do normálu poskytovania zdravotnej starostlivosti Vašim

deťom.                                                         

                 

                                    

                               

                                                         

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.