Vitajte v našej ambulancii.Prijímame nových pacientov po vzájomnej dohode.

Vážení rodičia,

vzhľadom na stále prebiehajúcu pandémiu Covid-19 pracujeme v našej ambulancii  v mimoriadnom režime na základe vyhlášky Úradu verejného

zdravotníctva SR a usmernenia hlavnej odborníčky MZ SR pre  všeobecné lekárstvo pre det i a dorast,aby sme predchádzali šíreniu Covidu-19 v našom

zariadení.Preto ak má Vaše dieťa zdravotné ťažkosti, je nutné najskôr sa s nami skontaktovať  na telefónne čísla 037/6521791,0905655619 a dohodnúť si presný termín vyšetrenia v ambulancii,prípadne telefonickú konzultáciu.Pri pokuse sa k nám dovolať prosím o trpezlivosť,lebo popri dvíhaní telefónov

máme aj inú činnosť v ambulancii,fyzické vyšetrenie,odbery a niekedy nestíhame dvíhať telefóny.Prosím o možnosť zasielanie e-mailov,sms správ, my sa určite s Vami skontaktujeme.Po príchode do čakárne a ambulancie dodržiavajte protiepidemiologické opatrenia proti šíreniu nákazy Covid-19 nosením respirátoraFFP-2,odstupom 2 metrov medzi osobami a dezinfekciu rúk.Pevne verím,že očkovaním a dodržiavaním opatrení vlády zvládneme pandémiu Covid-19 a vrátime sa v tomto roku k poskytovaniu zdravotníckych služieb za štandardných podmienok platných pred vznikom pandémie Covid-19.Bližšie informácie o Covid-19 si môžete prezrieť na www.pediatridetom.sk.

                                             

             

                                                  

                 

                                    

                               

                                                         

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.