Vitajte v našej ambulancii.Prijímame nových pacientov po vzájomnej dohode.

                  O  Z  N  A  M.

Oznamujem Vám že naďalej pretrváva núdzový stav pre pandémiu Covid-19.

Z tohto dôvodu pred každým vyšetrením nás kontaktujte na tel.čísle 037/6521791,

0905655619  a dohodneme si presný termín vyšetrenia.Prosím snažte sa dodržiavať

dohodnutý čas Vášho vyšetrenia,lebo sa potom Vaše vyšetrenie odloží na koniec pracovnej doby.Detské poradne a preventívne prehliadky vykonávame podľa vopred dohodnutých

termínov.Ak sa z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť vyšetrenia na vopred dohodnutý

termín tak nás kontaktujte,aby sme mohli pozvať ďalšieho pacienta na vyšetrenie a dohodnúť

sa s Vami na novom termíne vyšetrenia.Dôsledne dodržujte protiepidemiologické opatrenia,

noste respirátory,dbajte na dezinfekciu rúk a dodržiavajte 2 metrovú vzdialenosť medzi sebou.

                                                  

                 

                                    

                               

                                                         

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.