Vitajte v našej ambulancii.Prijímame nových pacientov po vzájomnej dohode.

                                             

                          O  Z  N  A  M.

                                                 

Vážení rodičia,vzhľadom na stále prebiehajúcu pandémiu Covid-19 pracujeme stále v režime protiepidemiologických opatrení na zabránenie šírenia infekcie.Preto pri zdravotných ťažkostiach Vašich detí nám zavolajte na telef.číslo 037/6521791,0905655619 a dohodnite si termín vyšetrenia,prípadnú konzultáciu.Prosím Vás o dodržanie termínu vyšetrenia,aby sme predišli k nadmernému počtu pacientov a ich rodičov v čakárni a nedochádzalo tak možnosti prípadného kontaktu s novou mutáciou delta Covid-19,ktorá sa už šíri Slovenskom.Snažíme sa dvíhať všetky Vaše telefóny,prosím niekedy o trpezlivosť,lebo často sa to  popri vyšetrovaní pacientov fyzicky nedá stihnúť.Prosím Vás stále o dodržiavanie nosenia  rúšok v čakárni, v ambulancii,dodr-

žiavať rozostúp 2 metrov od seba a dôslednú dezinfekciu rúk.

                                                  

                 

                                    

                               

                                                         

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.