Vitajte v našej ambulancii.Prijímame nových pacientov po vzájomnej dohode.

                  O  Z  N  A  M.

Oznamujem Vám že naďalej pretrváva núdzový stav pre pandémiu Covid-19.

Z tohto dôvodu pred každým vyšetrením nás kontaktujte na tel.čísle 037/6521791,

0905655619  a dohodneme si presný termín vyšetrenia.Prosím snažte sa dodržiavať

dohodnutý čas Vášho vyšetrenia,lebo sa potom Vaše vyšetrenie odloží na koniec pracovnej doby.Detské poradne a preventívne prehliadky vykonávame podľa vopred dohodnutých

termínov.Ak sa z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť vyšetrenia na vopred dohodnutý

termín tak nás kontaktujte,aby sme mohli pozvať ďalšieho pacienta na vyšetrenie a dohodnúť

sa s Vami na novom termíne vyšetrenia.Dôsledne dodržujte protiepidemiologické opatrenia,

noste respirátory,dbajte na dezinfekciu rúk a dodržiavajte 2 metrovú vzdialenosť medzi sebou.

                                                  

                 

                                    

                               

                                                         

 

 

MUDr. Bohuslav Kolčák

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast      detská sestra:Andelová Anna

Hviezdoslavova 1, Poliklinika Klokočina

949 11 Nitra

tel: 037 6521 791,0905655619

email: kolcak.deti@gmail.com

Ordinačné hodiny

Pondelok od 6:30 - 11:30 ambulancia
od 11:30 - 12:00 obed
od 12:00 - 14:00 preventívne prehliadky
od 14:00 - 15:00 liečebné a preventívne návštevy
     
Utorok od 6:30 - 10:00 preventívne prehliadky
od 10:00 - 11:30 liečebné a preventívne návštevy
od 11:30 - 12:00 obed
od 12:00 - 15:00 ambulancia
 
Streda od 6:30 - 11:30 ambulancia
od 11:30 - 12:00 obed
od 12:00 -14:00 detská poradňa
od 14:00 - 15:00 preventívne prehliadky, návštevy
 
Štvrtok od 9:30 - 11:30 preventívne vyšetrenia
od 11:30 - 12:00 obed
od 12:00 - 16:00 ambulancia
od 16:00 - 17:00 preventívne a liečebné návštevy
 
Piatok od 6:30 - 12:00 ambulancia
od 12:00 - 12:30 obed
od 12:30 - 14:00 preventívne prehliadky
od 14:00 - 15:00 liečebné a preventívne návštevy

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.