Vitajte v našej ambulancii.Prijímame nových pacientov po vzájomnej dohode.

                  O  Z  N  A  M

Na prahu Nového roku 2021,Vám rodičom a deťom prajem 

úspešný Nový rok 2021,plný zdravia,šťastia,rodinnej pohody,

aby sme spoluzvládli na základe dodržiavania protiepidemio-

logických opatrení pandémiu Covid-19 a vrátili sa naspäť  do

bežného poskytovania zdravotnej starostlivosti Vašim deťom.

Vzľadom na to ,že naďalej trvá núdzový stav,je nutné nás pred 

každým vyšetrením  kontaktovať na telef.čísle 037/6521791,

0905655619 ,kedy Vám určíme termín a čas vyšetrenia.Prosím

Vás,aby ste sa snažili dodržať dohodnutý termín,lebo sa Vám 

môže stať,že Vaše vyšetrenie presunieme na koniec ordinačných

hodín.Toto opatrenie robíme preto,aby ste sa nezhromažďovali

v čakárni a predišli tak nakazeniu sa vírusom Covid 19.Detské

poradne budeme vykonávať aj počas núdzového stavu  podľa

vopred dohodnutého termínu.

                                                  

                 

                                    

                               

                                                         

 

 

MUDr. Bohuslav Kolčák

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast      detská sestra:Andelová Anna

Hviezdoslavova 1, Poliklinika Klokočina

949 11 Nitra

tel: 037 6521 791,0905655619

email: kolcak.deti@gmail.com

Ordinačné hodiny

Pondelok od 6:30 - 11:30 ambulancia
od 11:30 - 12:00 obed
od 12:00 - 14:00 preventívne prehliadky
od 14:00 - 15:00 liečebné a preventívne návštevy
     
Utorok od 6:30 - 10:00 preventívne prehliadky
od 10:00 - 11:30 liečebné a preventívne návštevy
od 11:30 - 12:00 obed
od 12:00 - 15:00 ambulancia
 
Streda od 6:30 - 11:30 ambulancia
od 11:30 - 12:00 obed
od 12:00 -14:00 detská poradňa
od 14:00 - 15:00 preventívne prehliadky, návštevy
 
Štvrtok od 9:30 - 11:30 preventívne vyšetrenia
od 11:30 - 12:00 obed
od 12:00 - 16:00 ambulancia
od 16:00 - 17:00 preventívne a liečebné návštevy
 
Piatok od 6:30 - 12:00 ambulancia
od 12:00 - 12:30 obed
od 12:30 - 14:00 preventívne prehliadky
od 14:00 - 15:00 liečebné a preventívne návštevy

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.