Vitajte v našej ambulancii.Prijímame nových pacientov po vzájomnej dohode.

                                            O  Z  N  A  M.

Oznamujem Vám ,že od 1.10.2020 platí na Slovensku núdzový stav pre  druhú vlnu

pandémie COVID 19.Z tohto dôvodu je nutné pred každým vyšetrením sa vopred

telefonicky objednať na telef.čísle  037/6521791,0905 655619 kedy Vám určíme termín

a čas vyšetrenia.Prosím o dodržiavania termínu stanoveného vyšetrenia,lebo si pacientov

plánujeme a môže sa stať,že sa Vám posunie vyšetrenie na konci pracovnej doby.

Vyšetrenia si plánujeme z dôvodov prísnych protiepidemiolog.opatrení pre COVID 19,

aby ste sa v čakárni nezhromažďovali a predišli prípadným kontaktom s osobami

chorými na  COVID 19.Prosím o diciplinovanosť ,dodrživania nosenia rúšok,odstup

2 metrov od seba,dezinfekcia rúk!  Hláste nám každý kontakt s infikovanou osobou,

nariadenie karantény,uzavretie MŠ,ZŠ.  Verím,že spoločnými silami dokážeme zvládnuť

túto pandémiu a vrátime sa do normálu poskytovania zdravotnej starostlivosti Vašim

deťom.                                                         

                 

                                    

                               

                                                         

 

 

MUDr. Bohuslav Kolčák

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast      detská sestra:Andelová Anna

Hviezdoslavova 1, Poliklinika Klokočina

949 11 Nitra

tel: 037 6521 791,0905655619

email: kolcak.deti@gmail.com

Ordinačné hodiny

Pondelok od 6:30 - 11:30 ambulancia
od 11:30 - 12:00 obed
od 12:00 - 14:00 preventívne prehliadky
od 14:00 - 15:00 liečebné a preventívne návštevy
     
Utorok od 6:30 - 10:00 preventívne prehliadky
od 10:00 - 11:30 liečebné a preventívne návštevy
od 11:30 - 12:00 obed
od 12:00 - 15:00 ambulancia
 
Streda od 6:30 - 11:30 ambulancia
od 11:30 - 12:00 obed
od 12:00 -14:00 detská poradňa
od 14:00 - 15:00 preventívne prehliadky, návštevy
 
Štvrtok od 9:30 - 11:30 preventívne vyšetrenia
od 11:30 - 12:00 obed
od 12:00 - 16:00 ambulancia
od 16:00 - 17:00 preventívne a liečebné návštevy
 
Piatok od 6:30 - 12:00 ambulancia
od 12:00 - 12:30 obed
od 12:30 - 14:00 preventívne prehliadky
od 14:00 - 15:00 liečebné a preventívne návštevy

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.